Preken van ds. A.J. Minnema

Hier vindt u preken van ds. A.J. Minnema. Ze zijn beschikbaar om te lezen en voor bijbelstudie. Ze zijn ook te gebruiken in leesdiensten. 
In dat geval graag even een melding naar ds. Minnema.

Voor de overzichtelijkheid zijn de preken ondergebracht in rubrieken, op thema of bijbelboek.

Recent toegevoegd

Prekenseries

Overige preken
2019-2020 Ester
2018 Lucas
2017 Gemeenteproject: ‘Samen één’
2016-2017 Amos
2016 Spreuken
2015 Jaarthema 2015-2016: Trouw
2014 Hizkia
2014 Johannes
2013 Gemeenteproject: Ga met God
2012 Tien Woorden van God
2012 Jesaja
2011 Advents-, jaarwisselingspreken 2011
2011 Jona
2011 Gemeenteproject: Leven in Verbondenheid
2010 Huwelijk, seksualiteit en relaties
2010 Goede vrijdag en Pasen 2010
2009 Serie over Daniel
Catechismuspreken
Gewone Catechismus
Preken over psalmen
Overige preken op bijbelboek

Liederen

Hier vindt u een aantal liederen die ds. Arjan Minnema geschreven heeft.
Ze mogen in kerkdiensten en bij andere gelegenheden vrij gezongen worden.
Een melding waar een van deze liederen gezongen wordt, wordt op prijs gesteld.
De liederen zijn ook te vinden op de website www.nieuwoudlied.nl

Titel Download
Feest van genade (bij de gemeenteproject preek over Efeziërs 2: 8 - 10) Download
Ave Messias (bij de preek over 2 Samuël 23: 1 - 7) Download
Vijf broden, twee vissen Download
Schriftberijming Exodus 15:1b – 18 Download
Het gebed van Hizkia (bij de preek over Jesaja 38:9 - 20) Download
Berijming Psalm 56 Download
Pinksteren Download
Wij aanbidden U, o God Download
Vakantiepsalm Download
Klaaglied in coronatijd / Coronapsalm Download
Komt, verwondert u hier, mensen Download

Ester

Informatieblad prekenserie over het bijbelboek Ester – 2019/2020

Tekst Datum Thema Download
Ester 1 Baflo, 13-01-2019
Balkbrug, 16-02-2020
Grote lijn en achtergrond; Wasti exit – Ahasveros' ‘gebod’ Preek
Presentatie
Ester 2 Baflo, 27-01-2019
Balkbrug, 01-03-2020
Ester wordt koningin Preek
Presentatie
Infoblad
Ester 3 en 4 Baflo, 10-02-19 Waarom is Ester koningin geworden? Preek
Presentatie
Ester 5, 6 en 7 Baflo, 03-03-19 Hamans plan; Mordechai geëerd Preek
Presentatie
Ester 8 Baflo, 17-03-2019 Wet voor de escape van de Joden Preek
Ester 9 en 10 Baflo, 24-03-2019 Bevrijding; instelling van het Poerimfeest Preek
Presentatie

Gemeenteproject: ‘Samen één’

Tekst Datum Thema Download
Efeziërs 3:14-21 15-01-2017 Wees samen met alle heiligen Christus’ woning, één in liefde. Preek
Presentatie

Spreuken

Tekst Datum Thema Download
Spreuken 3:18 24-07-2016 Wees wijs en omarm die levensboom! Preek
Presentatie
Spreuken 14:13 31-07-16 Verkijk je niet op het uiterlijk van mensen. Preek
Presentatie
Spreuken 30:18,19 07-08-2016 Snap jij het allemaal? Preek
Presentatie
Spreuken 31:1-9 28-08-2016 Troost en recht, de basis voor goed bestuur. Preek
Presentatie

Lucas

Tekst Datum Thema Download
Lucas 6:20-26 14-01-2018 Baflo
14-01-2018 Middelstum
Hoe ben je een echte leerling van Jezus? Preek
Presentatie
Lucas 7:11-17 21-01-2018 Baflo Wie gaat er aan de kant, de Heer of de dood? Preek
Presentatie
Lucas 8:26-19 28-01-2018 Baflo Het gebied, de man en de boodschap van Jezus. Preek
Presentatie
Lucas 13:31-35 04-03-2018 Baflo
04-03-2018 Groningen N/W
Jezus houdt vast aan zijn reisdoel: sterven in Jeruzalem. Preek
Presentatie
Lucas 17:20-37 11-03-2018 Baflo Wees gespitst op de komst van de Mensenzoon. Preek
Presentatie
Lucas 18:35-43 18-03-2018 Baflo
18-03-2018 Noordbergum
18-03-2018 Marum
Blinde ogen geopend voor de finale van de Zoon van David. Preek
Presentatie
Lucas 19:29-46 25-03-2018 Baflo
25-03-2018 Kantens
Jeruzalem geïnspecteerd in de naam van de Heer. Preek
Presentatie
Lucas 23:46 – Goede Vrijdag 2018 30-03-2018 Ulrum Jezus legt zijn leven in Vaders handen. Preek
Lucas 24:35 – 1e Paasdag 2018 01-04-2018 Baflo
01-04-2018 Roodeschool
01-04-2018 Uithuizen
Weggelopen apostelen herkennen Jezus bij het brood breken. Preek
Lucas 24:36-53 08-04-2018 Baflo Jezus maakt zijn apostelen klaar voor zijn opneming. Preek
Presentatie
Lucas 24:52,53 en Handelingen 1:14 13-05-2018 Baflo
13-05-2018 Uithuizen
13-05-2018 Groningen NW
Intussen… Preek
Presentatie

Amos

Tekst Datum Thema Download
Amos 1:1,2 25-09-2016 Amos en de boodschap van de grommende God. Preek
Presentatie
Amos 3:1-8 09-10-2016 Prooi van het profetische Woord! Preek
Presentatie
Amos 5:13 16-10-2016 Soms kun je beter zwijgen!? Preek
Presentatie
Amos 5:21-24 22-01-2017 Zingen of rechtdoen. Wat behaagt de HEER het meest? Preek
Presentatie
Amos 8:11-14 29-01-2017 Wat als de HEER zijn woord niet laat vinden… Preek
Presentatie
Amos 9:11-15 12-03-2017 Van bouwval naar ‘paradijs’. Preek
Presentatie

Jaarthema 2015-2016: Trouw

Tekst Datum Thema Download
Hebreeën 10:19-25 08-11-2015 Neem elkaar mee naar Gods huis en naar de dag van zijn komst Preek
Hebreeën 3:1-6 11-10-2015 Bedenk, Jezus is trouw aan God en in zijn huis Preek
Presentatie
Genesis 8: 20 - 22 en 9: 8 - 17 13-09-2015 God de HEER is trouw aan zijn mensen en zijn aarde Preek
Presentatie
Efeziërs 5:21-33 17-01-2016 Christus laat in het huwelijk liefde en respect elkaar kruisen Preek
Presentatie
Marcus 2:1-12 07-02-2016 Ontdekzondag 2016 – ‘Hartelijk verbonden’ Preek
Matteüs 18:1-6 13-03-16 Trouw aan de doopbelofte Preek
Presentatie
Romeinen 14(:1-3) 17-04-2016 Aanvaard en vertrouw elkaar in de gemeente van Christus Preek
Presentatie

Hizkia

Tekst Datum Thema Download
2 Koningen 18: 1 - 8 12-10-2014 Koning Hizkia: ongeëvenaard vertrouwen stimuleert radicale hervormingen Preek
Presentatie
2 Koningen 19: 14 - 19 02-11-2014 Koninklijk gebed bij aangevochten vertrouwen Preek
Presentatie
2 Koningen 20: 1 - 11 09-11-2014 Maakt bidden beter? Of: Een zieke koning wordt genezen. Preek
Presentatie
Jesaja 38: 9 - 20 16-11-2014 Van dood tot leven. Hoe Hizkia zijn ziekte en genezing beleeft. Preek
Lied
2 Koningen 20: 12 - 19 30-11-2014 Hizkia, wat heb je nou gedaan? Preek
Presentatie

Johannes

Tekst Datum Thema Download
Johannes 1: 43 - 51 19-01-2014 Vinden en volgen.
Ofwel: Jezus zag jou zitten. Zie jij Jezus zitten?
Preek
Presentatie
Summary
Johannes 2: 13 - 22 26-01-2014 Jezus leegt de tempel voor het ene offerdier: het Lam van God Preek
Presentatie
Summary
Johannes 3: 19 - 21 09-02-2014 Met de Mensenzoon van de nacht naar het licht Preek
Presentatie
Johannes 4: 21 - 26 16-02-2014 Echte aanbidders gezocht bij de Levensbron! Preek
Presentatie
Johannes 14: 27 30-03-2014 (Kind-School-Kerkdienst) Vrede geef je door Preek
Presentatie
Johannes 18:38, 19:5b en 14b 13-04-2014 Pilatus vonnist Jezus ondanks bewezen onschuld Preek
Presentatie
Johannes 19: 31 - 37 18-04-2014 (Goede Vrijdag) De Koning is echt gestorven! Preek
Presentatie
Johannes 20: 1 - 18 20-04-2014 (Pasen) De opgestane Heer brengt zijn broeders en zusters van zien tot geloven. Preek
Presentatie
Johannes 21: 15 - 19 27-04-2014 (Bevestiging ambtsdragers) Simon de visser wordt herdersknecht van de Heer. Preek
Presentatie
1 Johannes 5: 1 - 5 15-06-2014 Geloven is winnen in Jezus Christus Preek
2 Johannes: 1 - 6 18-05-2014 Gemeente van Christus blijven in waarheid en liefde. Preek
2 Johannes: 7 - 13 25-05-2014 Wees op uw hoede en blijf in de leer van Christus. Preek

Gemeenteproject: Ga met God

Tekst Datum Thema Download
Genesis 6: 9 20-01-2013 Thema: Wandelen met God, eenvoudig of niet? Preek
Presentatie
Exodus 17: 1 03-02-2013 Parkeer geregeld bij de Heer. Preek
Presentatie
Exodus 17: 8 - 16 10-02-2013 De HEER is mijn banier. Preek
Presentatie
Efeziers 5 17-02-2013 Samen op weg met je Schepper! Dus coach elkaar, want de tijd dringt. Preek
Presentatie
1 Johannes 3: 18 - 24 03-03-2013 Heb in Christus jezelf lief als je naaste.
Of: Laat wie Jezus navolgt, beginnen met zichzelf.
Preek
Presentatie
1 Koningen 3: 1 - 15 17-03-2013 Wijsheid op je werkvloer begint met een horend hart Preek
Presentatie
Jesaja 25: 6 - 9 07-04-2013 Op naar de eindbestemming als vrolijke vreemdelingen Preek
Presentatie

Tien Woorden van God

Tekst Datum Thema Download
HC Zondag 34a 26-09-2012 God de HEER geeft ons zijn grenzeloos ruime gebod. Preek
Presentatie
HC Zondag 34b 07-10-2012 God zegt: Ik ben de HEER en er is geen ander. Preek
Presentatie
HC Zondag 35 28-10-2012 Vereer de HEER naar zijn woord. Preek
Presentatie
HC Zondag 36 en 37 11-11-2012 Gods ene naam en de naam van Jezus Christus. Preek
Presentatie
HC Zondag 38 02-12-2012 De Heer ontmoeten op dag 1 en dag 8 Preek
Presentatie
HC Zondag 39 30-12-2012 Jezus en de keizer: het beeld en de beeldenaar. Wordt het kruis of munt? Preek
Presentatie
HC Zondag 40 13-01-2013 Bescherm het leven van de mens en wees je broeders hoeder. Preek
Presentatie
HC Zondag 41 27-01-2013 Wijsheid, vroomheid en seksualiteit. Preek
Presentatie
HC Zondag 42 24-03-2013 Volg Christus na met je bezit. Preek
Presentatie
HC Zondag 43 14-04-2013 Doe de waarheid als je communiceert Preek
HC Zondag 44 12-05-2013 De HEER vraagt van ons een ongedeeld godvrezend hart. Preek

Jesaja

Deze prekenserie loopt parallel met de serie over de Tien Woorden van God

Tekst Datum Thema Download
Jesaja 1: 18 - 20 30-09-2012 God de HEER spreekt uit: Rood + rood wordt wit. Preek
Presentatie
Jesaja 2: 1 - 5 14-10-2012 De HEER gaat alle volken naar zijn berg bewegen. Preek
Presentatie
Jesaja 5: 1 - 7 04-11-2012 Spannend, dit lied van mijn lief en zijn wijngaard! Preek
Presentatie
Jesaja 6 18-11-2012 Jesaja wordt ambassadeur van het Woord van de Koning Preek
Presentatie
Jesaja 7: 10 - 14 09-12-2012 Zijn naam is een teken: Immanuël. Preek
Presentatie
Jesaja 9: 5, 6 25-12-2012 Het Wonder Kind geboren! Hoera, licht in de duisternis! Preek
Jesaja 21: 11, 12 31-12-2012 De wachter en het licht op een kier. Preek
Presentatie
Jesaja 26:19 23-04-2017 Jesaja over opstanding: ‘Ontwaak, jullie schimmen in de aarde.’ (2e zondag van Pasen) Preek
Presentatie
Jesaja 32:15-20 04-06-2017 In de moesson van de Geest (Pinksteren 2017) Preek
Presentatie

Advent, kerst en jaarwisseling

Tekst Datum Thema Download
Maleachi 3: 1 04-12-2011 Let op! Hij komt, de Heer die Gods Engel is. Preek
Matteüs 1: 1 - 17 11-12-2011 De nieuwe bladzij 1 Preek
Matteüs 1: 18 - 25 18-12-2011 Jozef en Jezus Preek
Matteüs 2: 1 - 12 25-12-2011 God stuurt Jeruzalem het geboortebericht van de Messias Preek
Presentatie
Titus 2: 11 - 14 25-12-2011 Christus' hoog bezoek stempelt ons leven nu Preek
Psalm 102: 24 - 29 31-12-2011 Alles verslijt, maar God blijft dezelfde Preek
Jesaja 64: 7 1-1-2012 Wij zijn de klei voor Gods stenen Preek
Presentatie

Jona en gemeenteschets

Tekst Datum Thema Download
Jona 1 25-09-2011 Jona wil weg van zijn opdracht, maar de HEER doet wat Hij wil. Preek
Jona 2 02-10-2011 Jona’s psalm uit de buik van de vis. Preek
Kinderblad
Jona 3 16-10-2011 God geeft Jona’s oneliner in Nineve een ongekend effect Preek
Presentatie
Jona 4 06-11-2011 Jona en zijn God.
Of: Mens, erger je niet aan Gods grote genade
Preek
Presentatie
1 Pet 3: 13 - 16 20-11-2011 Prikkelen en je verantwoorden Preek

Gemeenteproject 2011: Leven in Verbondenheid

Tekst Datum Thema Download
Matteüs 11: 25 - 30 13-02-2011 Inleidendepreek over verbondenheid Preek
Matteüs 16 : 13 - 17 06-03-2011 Wat héb jij met Jezus Christus?
(over verbondenheid met de Drie-enige God)
Preek
Presentatie
Kinderblad
Matteüs 18 : 01 - 14 20-03-2011 Gering is kostbaar in Gods koninkrijk Preek
Presentatie
Matteüs 20 : 25 - 28 03-04-2011 Zoals de Mensenzoon: Elkaar dienen dus! Preek
Presentatie (7 Mb)
Matteüs 28 : 16 - 20 08-05-2011 Het open einde van het nieuwe begin in Jezus Christus Bijbelleesrooster
Preek
Kinderblad

Drieluik. Drie preken rond het thema: Huwelijk, seksualiteit en relaties.

Tekst Datum Thema Download
Hooglied 8:6, 7 26-09-2010 Preek 1 in een thema-serie over Zondag 41 Preek
Genesis 2: 24, 25 03-10-2010 Samenleven in een openhartig verbond.
Zo bedoelt de Schepper het huwelijk.
Preek
Jesaja 56: 3 - 5 17-10-2010 Een dorre boom?
Nee, wees welkom en vruchtbaar in Gods koninkrijk!
Preek

Catechismuspreken - preken over ons leerboek, de Heidelbergse Catechismus

Tekst Datum Thema Download
HC Zondag 1 05-01-2014 Troost en toewijding. Ofwel: Ik ben van de Heer en ik ben voor de Heer. Preek
HC Zondag 1 05-03-2017 Wat een geluk, Jezus Christus is mijn Heer! Preek
Presentatie
HC Zondag 2 17-04-2011 Spiegel en spil
Of: Hoe Gods wet in Christus’ hand mij bewust maakt van mijn ellende
Preek
HC Zondag 3 08-05-2011 Uit wat voor nest kom ik? Preek
HC Zondag 4 02-03-2014 Geen "escape" uit Gods rechtvaardige greep Preek
Presentatie
HC Zondag 5, 6 09-03-2014 God verrast ons met de Middelaar Jezus Christus. Daar word je blij van! Preek
Presentatie
HC Zondag 5, 6 07-05-2017 Gods route naar onze redding. Preek
Presentatie
HC Zondag 7 30-03-2014 Waar geloof. / Echt, geloof jij in Jezus Christus? Preek
Presentatie
HC Zondag 7 28-05-2017 Waar geloof beaamt de beloften van het evangelie. Preek
HC Zondag 8 13-04-2014 Geloven in de drie-enige God Preek
Presentatie
HC Zondag 8 11-06-2017 Geloven in God Drie-enig is ons leven. (Zondag Trinitatis) Preek
Presentatie
HC Zondag 9 11-05-2014 Halleluja voor de Schepper! Preek
HC Zondag 10 01-06-2014 God is niet ver; zie zijn hand in alles. Preek
HC Zondag 11 07-09-2014 Jezus zoekt en redt wat verloren is Preek
Presentatie
HC Zondag 12 14-09-2014 In Christus zijn. En dan christen zijn. Preek
Presentatie
HC Zondag 13 5-10-2014 De Zoon van Gods liefde is onze Heer. Preek
HC Zondag 14 26-10-2014 Gods Zoon werd een mens van ons vlees en bloed. Preek
HC Zondag 15 16-10-2011 Christus’ lijden verbindt Gods liefde aan mijn leven Preek
HC Zondag 17 30-10-2011 Opgewekt met Christus. Preek
HC Zondag 18 06-11-2011 Het is beter voor ons, dat Christus nu in de hemel is. Preek
HC Zondag 20 24-05-2015 Vreemd geluid, vreemd vuur, vreemde talen. Komt zo de Geest van Jezus Christus? Verrassend! Preek
Presentatie
HC Zondag 21 23-08-2009 Je vindt de kerk op de schouder van de goede herder Preek
HC Zondag 22 10-05-2015 God heeft een fantastische toekomst in petto voor de liefhebbers Preek
HC Zondag 23 12-02-2012 Winstgevend geloven in Jezus Christus Preek
HC Zondag 24 19-02-2012 Onze vrijspraak kost ons geen goede werken Preek
HC Zondag 25 14-06-2015 God zet voor ons zijn handtekening onder de belofte van het evangelie. PreekPresentatie
HC Zondag 26 15-04-2012 De doop in Jezus' naam begint bij de Jordaan Preek
HC Zondag 28, 29 en 30a 06-09-2015 Christus eten en drinken voor je leven! Preek
HC Zondag 30b 13-09-2015 Uitgenodigd voor het feestmaal van de Heer! Preek
HC Zondag 31 27-09-15 De sleutels van het hemelrijk bedoelen het behoud van zondaars. Preek
Presentatie
HC Zondag 32 04-10-2015 Bevrijdende gehoorzaamheid Preek
Presentatie
HC Zondag 34 01-11-2015 God de heer en mijn hart. Hij wil voor mij de eerste en de enige zijn. Preek
HC Zondag 35 15-11-2015 De HEER laat zich gelden: Geen beelden maar Woord(en). Preek
Presentatie
HC Zondag 36, 37 20-06-2010 "Heilig mijn naam," zegt God de HEER. Preek
Presentatie
HC Zondag 43 03-10-2010 Wees waarachtig in uw woordverkeer! Preek
HC Zondag 44 17-10-2010 Verlies je hart niet aan de wereld. Maar zet je zinnen op Christus en de genade van de Heilige Geest. Preek
HC Zondag 45 25-08-2013 Leren bidden Preek
HC Zondag 46 01-09-2013 Jezus zegt: “Roep Vader aan.” Preek
HC Zondag 47 22-09-2013 Vaders goede naam gaat boven alles Preek
HC Zondag 48 15-01-17 Vrees niet, Gods koninkrijk komt! Preek
Presentatie
HC Zondag 49 13-10-2013 Bidden om Vaders wil te doen Preek
Presentatie
Summary
HC Zondag 50 10-11-2013 Dagelijks brood bekomt je alleen goed met Gods zegen. Preek
Presentatie
Summary
HC Zondag 50 12-02-2017 God is niet te groot voor ons dagelijks brood. Preek
Presentatie
HC Zondag 51 17-11-2013 Gelukkig leven, want onze schuld wordt vergeven. a) Door onze Vader! b) Door onze naasten en onszelf? Preek
Presentatie
Summary
HC Zondag 52 08-12-2013 Hulpbehoevend bidden met het oog op onze bestemming Preek
Presentatie
Summary

Gewone Catechismus

Tekst Datum Thema Download
Vr./antw. 44 04-12-2022 Assen-Zuid (Kandelaarkerk) Hoe eindig je je gebed? Preek
Presentatie
Vr./antw. 51-52 22-01-2023 Assen-Zuid (Kandelaarkerk) Via Jezus! Preek
Presentatie
Vr./antw. 63-64 05-02-2023 Assen-Zuid (Kandelaarkerk) Jezus volgen is niet gezellig. Wel spannend én heilzaam. Preek
Presentatie

Preken over psalmen

Tekst Datum Thema Download
Psalm 1 17-07-2011 In de poort van het Psalmboek leer je hoe je een gelukkig christen bent. Preek
Psalm 2:12 16-07-2017 Geef Gods Zoon een hug! Preek
Presentatie
Psalm 4:9 i.c.m. Psalm 3:6 Baflo 12-07-2020, CGK Dedemsvaart 19-07-2020 Gelovig slapen!? Preek
Presentatie
Psalm 8 22-07-2012 (Doopdienst) God en zijn mensenkind. Ofwel: Hoe machtig is de naam van de HEER. Preek
Presentatie
Psalm 12 01-08-2010 Tegen corrupte communicatie de zuivere woorden van de HEER! Preek
Presentatie
Psalm 15 23-07-2017 Hoe ben ik een graag geziene gast onder Gods dak? Preek
Presentatie
Psalm 19 13-07-2014 Gods glorie geestdriftig getoonzet Preek
Presentatie
Psalm 25:15-17 19-03-2017 Mijn ogen hopen op de HEER. (3e Zondag van de Veertigdagentijd: ‘Oculi’) Preek
Presentatie
Psalm 29 31-07-2011 De stem van de HEER is heel indrukwekkend Preek
Presentatie
Psalm 33 07-07-2013 Loof de HEER en verwacht alles van zijn woord, zijn bestuur en zijn trouw. Preek
Psalm 44 Baflo, 26-09-2021
Balkbrug, 03-10-2021
Beilen, 07-11-2021
Hooghalen, 14-11-2021
Roep jij een slapende God aan? Preek
Presentatie
Psalm 46 – Reformatieherdenking 2016 06-11-2016 Immanuël! Een vaste burcht is onze God. Preek
Presentatie
Psalm 49 30-07-2017 Een wijze les voor iedereen: ‘Het doodshemd heeft geen zakken.’
Dus, wees niet bang en niet jaloers. God koopt je vrij van de dood.
Preek
Presentatie
Psalm 52 06-11-2022 Ruinerwold
13-11-2022 Baflo
Levensles over leugen contra waarheid Preek
Presentatie
Psalm 57 10-07-2016 Onder Gods vleugels breekt een grotpsalm de hemel open Preek
Psalm 58 20-07-2014 Een gebed om wraak zonder leedvermaak. Want er is een God die recht doet op aarde. Preek
Presentatie
Psalm 65 – Dankdag 2016 02-11-2016 Juichen voor God om een gezegend topjaar! Preek
Presentatie
Psalm 67 05-11-2014 (Dankdag) Gods gemeente dankt en bidt voor een gezegende oogst Preek
Psalm 75 14-08-2011 De psalm van de verheffing Preek
Psalm 76 Winschoten, 11-07-2021
Beilen, 01-08-2021
Rouveen, 08-08-2021
Baflo, 15-08-2021
Gods huis in Salem/Sion: hut en hinderlaag van de Geduchte. Preek
Presentatie
Psalm 77 26-08-2012 Vragen en gedenken Preek
Psalm 80 20-07-2014 ‘HEER, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.’ Preek
Presentatie
Psalm 81 30-04-2017 Herdenking bevrijding 2017 Preek
Presentatie
Psalm 84 1-1-2015 Gelukkig op reis naar het huis van de levende God. Preek
Psalm 87 Baflo, 06-06-2021
Grootegast, 13-06-2021
Balkbrug, 04-07-2021
Gods Sion: een wereldstad! Preek
Presentatie
Psalm 89 Staphorst, 06-12-2020 Gods liefde en trouw in zijn verbond met David. Preek
Psalm 90: 12 12-08-2012 (Oudejaarsdag)
Tel je dagen en wees wijs
Preek
Psalm 93 29-07-2012 De Koningsmantelpsalm aan zee Preek
Presentatie
Psalm 94: 12 - 15 05-08-2012 God doet recht! Zo kennen we Hem. Preek
Presentatie
Psalm 95 12-08-2012 Komen en knielen; luisteren en leren. Preek
Psalm 101 Staphorst 16-08-2020, Winschoten 23-08-2020 Gezongen troonrede van de Gezalfde Preek
Presentatie
Psalm 104: 13 - 15 12-03-2014 Gods glorie en onze broodwinning. (Biddag 2014) Preek
Presentatie
Psalm 111 24-07-2011 Gods gemeente zingt het ABC van de vroomheid Preek
Psalm 112 06-08-2017 Gelukkig en gul, zo is de godvrezende mens. Preek
Presentatie
Psalm 114 Smilde, 20-09-2020
Beilen, 27-09-2020
Staphorst, 18-10-2020
Baflo, 25-10-2020
‘Maak, aarde, bokkesprongen voor de HEER!’ Preek
Presentatie
Kinderwerkblad
Psalm 117 12-07-2015 Loof de HEER wereldwijd! Preek
Psalm 119:1,2 en 89-96 Staphorst 26-01-2020, Bergentheim 26-01-2020 Gelukkig met het grenzeloze Woord van de HEER! Preek
Psalm 124:8 03-01-2016 Nieuwjaar 2016: God de HEER is kampioen helpen! Preek
Psalm 149 Beilen, 01-11-2020
Lutten, 08-11-2020
Loflied voor de omkering van deze wereld Preek
Kinderwerkblad
Psalm 150 22-04-2012 Halleluja! Loof God met HEERlijke muziek! Preek
Presentatie

Overige preken - preken over bijbelteksten, gesorteerd op bijbelboek

Tekst Datum Thema Download
Genesis 4: 16 - 22 26-05-2013 Geestelijk genieten van schoonheid en cultuur. Preek
Presentatie
Genesis 21:1-7 29-11-2015 Advent 2015, 1: Christus’ dag in Abrahams tent. God geeft een blijde lach! Preek
Presentatie
Genesis 49: 8 - 12 07-12-2014 Verrast, verkozen en verwacht: Jakob, Juda en Jezus Preek
Presentatie
Exodus 2: 1-10 25-04-2010 (Bediening van de Heilige Doop)
Mozes, waterkind: God gaat Israël redden.
Preek
Presentatie
Exodus 18: 13-26 30-05-2010 (Bevestiging van ambtsdragers)
Wijze raad voor gezonde ambtsdienst.
Preek
Presentatie
Exodus 28: 15-30 30-05-2010 (Kerk vol kleur)
De Heer draagt een kerk vol kleur op zijn hart.
Preek
Presentatie
Exodus 35: 30 - 36: 7 26-02-2012 Gods Geest schenkt je de gaven voor de bouw van Gods huis.
Laat je dus inschakelen!
Preek
Presentatie
Leviticus 19:14 – Ontdekzondag 2018 04-02-2018 Baflo
04-02-2018 Driesum C.A.
Zorg voor wat kwetsbaar is. Preek
Presentatie
Leviticus 19:23-25 08-03-2017 Heilig werken op Gods bodem. (Biddag 2017) Preek
Presentatie
Numeri 11: 24 - 30 08-06-2014 Klein Pinksteren in de woestijn Preek
Numeri 24: 15 - 19 12-12-2010 O, kom er eens kijken wat ik in de toekomst zie. Preek
Presentatie
Deuteronomium 6: 4 - 9 09-06-2013 Gods knoop in mijn zakdoek.
Ofwel: het grote gebod als de agenda van gelovig leven.
Preek
Presentatie
Deuteronomium 6: 20 - 25 22-08-2010 Naar school. Preek
Presentatie
Kinderblad
Jozua 4: 20 - 24 18-08-2013 Luisteren en leren bij het monument van de droge voeten Preek
Presentatie
Jozua 5: 2 - 12 04-11-2015 Dankdag 2015 Preek
Presentatie
Ruth 2 Dankdag 03-11-2010 (Dankdag)
Danken en delen onder de vleugels van Israëls God.
Preek
Ruth 4:13-17 06-12-2015 Betlehem is verwonderd: “Noömi heeft een zoon gekregen.” Preek
Presentatie
2 Samuël 12:24, 25 13-12-2015 Geboren: Salomo, zoon van Gods lieve vrede. Preek
Presentatie
2 Samuel 23: 1 - 7 14-12-2014 Ave Messias! David groet uit de verte zijn komende Telg. Preek
Presentatie
Lied
1 Koningen 18 : 1 - 16 27-05-2012 (Openbare Geloofsbelijdenis) Menselijk geloven is leren vertrouwen op het woord van de HEER. Preek
Presentatie
2 Koningen 2:11
Handelingen 1:9
29-05-2014 (Hemelvaartsdag) Opneming of hemelvaart – Jezus vergeleken met Elia. Preek
2 Koningen 4: 1 - 7 28-09-2014 (Aangepaste dienst) In kruiken en kannen Preek
Presentatie
1 Kronieken 29: 9 - 20 Dankdag 02-11-2011 (Dankdag)
Danken doen we samen
Preek
Kinderbijlage
Ezra 3:10-13 Groningen NW, 03-11-19 Kerkherstel geeft tegenstrijdige gevoelens. Maar de HEER is goed! Preek
Job 38: 1 - 4 30-08-2015 "Laat zien wat je weet, Job!" Preek
Presentatie
Psalmen Preken over de psalmen staan in een aparte rubriek
Spreuken 10: 12 20-07-2014 Hoe hanteer ik de mantel der liefde? Preek
Presentatie
Spreuken 11: 10,11 19-07-2015 Hoe ben je als gelovige een zegen voor je stad of dorp? Preek
Spreuken 11: 24 - 26 27-07-2014 Vrijgevigheid is een zegen, inhaligheid een vloek. Voor je naasten en voor jezelf. Preek
Presentatie
Spreuken 14: 29, 30 21-07-2013 Wijsheid, goed voor gezondheid en welbevinden Preek
Presentatie
Spreuken 14: 31 26-07-2015 Kom de Schepper niet aan zijn verschoppelingen! Preek
Presentatie
Spreuken 15: 3 02-08-2015 De HEER ziet alles van iedereen. Is dat wel veilig? Preek
Presentatie
Spreuken 16:9 29-07-2018 Baflo
29-07-2018 Blija-Holwerd
‘De mens wikt, maar God beschikt.’ Preek
Presentatie
Spreuken 16: 31 en 20: 29 14-07-2013 Grijsheid: goede sier voor vrome senioren Preek
Presentatie
Spreuken 20: 1 03-08-2014 Wijsheid en wijn, gaat dat samen? Preek
Presentatie
Spreuken 20:25 05-08-2018 Baflo Wees wijs in je toewijding aan de Heer en je naaste. Preek
Spreuken 21: 9 23-08-2015 De wijsheid belicht een verduisterd samenwonen. Preek
Presentatie
Spreuken 24:10-12 12-08-2018 Baflo
12-08-2018 Uithuizermeeden
12-08-2018 Winschoten
De Wijsheid leert: Doe elke doofpot weg! Preek
Presentatie
Spreuken 25: 11, 12 28-07-2013 Gouden tip voor aanstaande sprekers inclusief twitteraars Preek
Presentatie
Spreuken 25: 28 10-08-2014 Ontmanteld leven aanschouwelijk gemaakt Preek
Presentatie
Spreuken 27: 9, 10 04-08-2013 Vriendschap maakt het leven echt zoet Preek
Presentatie
Spreuken 30: 1 - 6 31-08-2014 De domste wijze en het woord van de Heilige Preek
Presentatie
Prediker 3: 12 - 15 07-11-2012 (Dankdag) Bekijk je werk en dank de HEER! Preek
Presentatie
Prediker 11: 1 - 6 09-03-1011 (Biddag) Werk zolang het dag is. Preek
Presentatie
Jesaja 28: 16 13-05-2012 (Bevestiging van ambtsdragers)
Wie gelooft weet van geen wijken
Preek
Presentatie
Jesaja 30:27-33 31-12-2015 Jaarwisseling 2015/2016: De HEER komt oordelen op de maat van Sions kerkmuziek Preek
Jesaja 55: 1 21-04-2013 Betaald Preek
Jeremia 33 : 14 - 18 12-12-2010 God belooft zijn volk: ‘De Telg komt u verlossen.’ Preek
Presentatie
Klaagliederen 3: 22 - 24 31-12-2014 Hopen op de HEER heeft dagelijks zin Preek
Obadja (vers 21) – Bevrijdingsdag 2019 Baflo 05-05-2019
Twijzel 05-05-2019
Grijpskerk 05-05-2019
Bevrijding en gericht: het koningschap behoort toe aan de HEER. Preek
Micha 5: 1 - 4a 25-12-2014 In Betlehem gebeurt het! De geboorte van de Redder. Preek
Presentatie
Zacharia 2: 14 - 17 01-12-2013 "Verwacht de komst des Heren" Preek
Presentatie
Summary
Zacharia 3: 8,9 08-12-2013 Jozua. Mijn dienaar, een steen en een inscriptie. #Advent Preek
Presentatie
Summary
Zacharia 4 02-06-2013 Heb vertrouwen in het werk van Gods Geest. (Bevestiging ambtsdragers) Preek
Zacharia 6: 9-15 15-12-2013 Jezus’ naam in de wachtkamer van Davids huis. Preek
Presentatie
Zacharia 10:1,2 – Biddag voor gewas en arbeid 2019 Baflo 13-03-2019 Klimaat en weer zijn van de Heer. Preek
Matteüs 1: 18 - 25 23-12-2012 Jozef en Jezus. Preek
Presentatie
Matteüs 3: 1 - 6 02-01-2011 (Jaarwisseling) Op de valreep van het Nieuwe Testament klinkt de stem in de woestijn. Preek
Kinderblad
Matteüs 5: 10 - 12 16-01-2011 Gelukkig zijn bij vervolgingen? Jezus zegt van wel! Preek
Matteüs 7: 1 - 5 06-02-2011 Weg balk en splinter! Over vrije ogen en ootmoedige omgang met je naaste. Preek
Presentatie
Marcus 1: 21 - 28 01-08-2010 Jezus neemt het woord in Kafarnaüm. Preek
Marcus 1: 35 - 29 18-01-2015 ‘Meester, men zoekt U wijd en zijd’. Preek
Presentatie
Marcus 3: 31 - 35 07-11-2010 Jezus leert hoe je thuis bent in Gods gezin. Preek
Marcus 6: 30 - 44 13-03-2013 Samen delen (Biddag) Preek
Presentatie
Marcus 10:13-16 25-10-2015 Nationale Bijbelzondag 2015:
Jezus laat de kinderen bij zich komen. of Sta als een kind open voor Gods nieuwe wereld.
Preek
Presentatie
Marcus 12: 41 - 44 16-03-2014 Kijk, zie en ontdek de wereld op zijn kop (Ontdekzondag 2014) Preek
Presentatie
Marcus 16 05-04-2015 Jezus is opgewekt uit de dood. Gelooft u dat? (Pasen 2015) Preek
Presentatie
Marcus 16: 19, 20 09-05-2013 Hemelvaartsdag 2013 Preek
Lucas 1: 39 - 45 16-12-2012 Moeders en Jezus. Preek
Presentatie
Lucas 2:1-7 25-12-2015 1e Kerstdag 2015: De bijzondere geboorte van Jezus Christus. Preek/overdenking
Presentatie
Lucas 2 : 12 25-12-2010 Kerstmeditatie: Een hemels teken: een pasgeboren kind in een voederbak Meditatie
Presentatie
Lucas 2 : 15-20 25-12-2013 Hoe reageer ik op het nieuws van de geboren Redder? Preek
Presentatie
Lucas 2: 34,35 29-12-2013 Simeons wachtwoord over de weg van Maria’s zoon Preek
Lucas 2 : 40 - 52 15-01-2012 Jezus vermist! Hij moet bij zijn Vader zijn Preek
Lucas 4 : 14 - 30 29-01-2012 Jezus’ profetie aan het thuisfront Preek
Presentatie
Lucas 5 : 12 - 16 19-02-2012 Huidvraat is geen probleem voor Jezus. Hij is de Heer! Preek
Lucas 5 : 33 - 39 10-06-2012 Feesten of vasten? Luister naar Jezus, dokter én bruidegom! Preek
Presentatie
Lucas 15: 11 - 32 26-04-2015 (Jeugddienst) Preek
Presentatie
Lucas 17: 11 - 19 6-11-2013 (Dankdag) Dank je wel? Of: Denk je aan danken? Preek
Presentatie
Lucas 19 : 1 - 10 18-03-2012 (Ontdekzondag) Jezus ontmoet Zacheüs Preek
Presentatie
Lucas 21 : 01 - 04 25-03-2012 Het oordeel van de twee muntjes Preek
Presentatie
Lucas 23 : 46 06-04-2012 (Goede vrijdag) Jezus legt zijn leven in Vaders handen. Preek
Lucas 24 : 35 08-04-2012 (Pasen) Weggelopen apostelen herkennen Jezus bij het brood breken. Preek
Lucas 24 : 52 , 53; Handelingen 1 : 14 20-05-2012 “Intussen…” Preek
Presentatie
Johannes 1:12-14 27-12-2015 Bijzonder, de verticale geboorte van Gods kinderen. Preek
Presentatie
Johannes 3 21-05-2017 Dienen volgens Gods waarheid is de grondregel in de kerk. (Bevestiging ambtsdragers) Preek
Presentatie
Johannes 7: 37-39 22-03-2015 (Kind-School-Kerkdienst) 'Levend water' Preek
Presentatie
Johannes 11:1-44 26-03-2023 Baflo Kom! Preek
Presentatie
Johannes 12:20-36 Baflo 07-04-2019
Uithuizermeeden 07-04-2019
Winsum 07-04-2019
Kruis en crisis.
Ofwel: De Koning aan het kruis brengt de wereld in de crisis.
Preek
Johannes 13:1-20 + Heilig Avondmaal Baflo 14-04-2019 Gelukkig ben je als je elkaar de voeten wast in Christus’ gemeente Preek
Johannes 19:28-30 29-03-2013 Jezus klaart het werk van zijn Vader. Preek
Johannes 20: 11 - 18 31-03-2013 Voor het lege graf ziet Maria M. de levende Heer. Preek
Presentatie
Johannes 21:19b-25 Zuidhorn 26-05-2019 Jezus volgen tot het einde! Preek
Handelingen 4: 36, 37 13-06-2010 Geloven en helpen.
Kijk maar naar Barnabas en de gemeente van Jeruzalem.
Preek
Presentatie
Handelingen 8: 26 - 40 3-11-2013 Verrassend, een hoge Ethiopiër gaat bij Jezus horen. Preek
Presentatie
Summary
Handelingen 9:1-31 15-07-2018 Baflo
15-07-2018 Uithuizen
Paulus, een uitgekozen kruik van Jezus Christus Preek
Presentatie
Handelingen 10:34-36 22-07-2018 Baflo
22-07-2018 Groningen-NW
Jezus, de Heer van alle mensen, brengt het evangelie over de streep. Preek
Presentatie
Handelingen 13:32,33 ~ Psalm 16 16-04-2017 Paulus over Pasen: ‘God wekte Jezus tot leven voor ons.’ (Pasen 2017) Preek
Presentatie
Romeinen 6:11 12-04-2015 Geloof: Je leeft in een nieuw dienstverband. Preek
1 Korintiërs 12: 1 - 3 19-05-2013 Ik geloof in God, de Heilige Geest van Jezus Christus. Preek
1 Korintiërs 12: 7, 12, 27 27-10-2013 (Bijbelzondag) Vorm een gemeenschap. U bent namelijk door de Geest lichaam van Christus in veelheid en eenheid. Preek
Presentatie
Summary
1 Korintiërs 12: 22 31-05-2015 Ontdekzondag Baflo 2015 Preek
2 Korintiërs 3:18 / Zondag 20 03-06-2012 Christus’ Geest en de dagelijkse omvorming van ons leven. Preek
Presentatie
Efeziërs 1: 13,14 23-05-2010 (Openbare Geloofsbeleidenis)
Wees verwonderd verbonden aan Christus door je geloof.
Preek
Presentatie
Kolossenzen 2:6,7 Baflo 02-06-2019
Roodeschool 02-06-2019
Uithuizen 02-06-2019
CGK Dedemsvaart 25-08-2019
Wandel met Christus in je element Preek
Kolossenzen 1:15-20 Blija-Holwerd 19-05-2019
Baflo 19-05-2019
Winsum 19-05-2019
De lof van Christus is de zetting van ons geloof. Preek
1 Tessalonicenzen 5:11 05-02-2017 Bemoedig elkaar! Preek
Presentatie
2 Tessalonicenzen 3: 6 - 15 08-07-2012 Blijf rustig werken in de orde van Gods wereld. Preek
1 Timoteüs 1: 15 - 17 28-12-2014 Betrouwbaar is de boodschap van Christus’ komst in de wereld. Preek
2 Timoteüs 2: 11 - 13 12-06-2011 (Openbare Geloofsbeleidenis)
Betrouwbaar is het Woord, want de Heer is loyaal als geen ander.
Preek
Filemon 18-07-2010 Paulus’ column. Ofwel: Christelijke humor balsemt onze ziel. Preek
Hebr 6: 19, 20 25-05-2011 (Bevestiging van ambtsdragers)
Blijf hoopvol verankerd in de hemel.
Preek
Presentatie (6 Mb)
Jakobus 4: 13 - 17 01-01-2014 (Nieuwjaarsdag)
Toon je geloof door afhankelijk van de Heer te leven
Preek
1 Petrus 1: 3 - 5 24-04-2011 Pasen: nieuw leven voor u door Jezus’ opstanding! Preek
1 Petrus 1: 13 - 16 01-01-2013 Hoop is het parool voor vreemdelingen, ook in 2013. Preek
Presentatie
2 Petrus 3: 9 21-11-2010 Het komt voor mekaar! (Radiokerkdienst) Preek
Judas 20-25 17-05-2015 (Bevestiging ambtsdragers) Preek
Openbaring 5:6,7 – Hemelvaartsdag 2018 10-05-2018 Baflo Het Lam treedt aan in Gods troonzaal. Preek
Presentatie
Openbaringen 12: 1 - 6 26-12-2010 De geboren Zoon: het middelpunt van de grote strijd. Preek

Goede vrijdag en Pasen 2010

Tekst Datum Thema Download
Marc 15: 29 - 39 02-04-2010 Gods Zoon sterft, door allen verlaten. Preek
Marc 16: 14 - 16 04-04-2010 “Jezus is opgewekt uit de dood.” Gelooft u dat? Preek

Serie over Daniël (08-11-2009 t/m 31-12-2009)

Tekst Datum Thema Download
Daniël 1 08-11-2009 Hoe houd je het als gelovige vol in een Babelcultuur? Preek
Daniël 2: 19 - 23 15-11-2009 “Er is een God in de hemel, die mysteries onthult. Geprezen zij zijn naam.” Preek
Daniël 4 29-11-2009 “Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.” (Spr. 16:18)
Kijk en luister naar Nebukadnessar!
Preek
Daniël 7: 13, 14 06-12-2009 Droomadvent voor de Mensenzoon. Ofwel:
Hoe anders is zijn koningschap dan dat van de vier dieren.
Preek
Daniël 9: 20 - 23 20-12-2009 God de HEER verhoort Daniëls adventsgebed. Preek
Daniël 12: 9 - 13 31-12-2009 De boodschap van de ‘Hemelman’ voor Daniël en zijn volk. Preek